Algemene voorwaarden

Opbouw, afbraak & standplicht:

 • Opbouw: Zaterdag 17 december 2016 12u-14u.
 • Afbraak: Zaterdag 17 december 2016 tussen 20u-22u.

Elke standhouder is verantwoordelijk voor zijn/haar stand tijdens opbouw, afbraak en tijdens de beurs zelf.

Tijdens de openingsuren van de beurs ben je verplicht je stand te bemannen. Afbraak van je stand kan en mag ook niet voor het einde van de beurs (zaterdag 17 december 2016 vanaf 20u) van start gaan, dit is niet leuk voor de bezoekers. Wanneer dit opgemerkt wordt, zal een volgende deelname niet meer overwogen worden.

Wanneer je tafels hebt aangevraagd, dien je deze na afbraak ZELF op de aangegeven plek te zetten, idem voor de stoelen.

 

Wijze van betaling:

Alle betalingen dienen te gebeuren in euro via het rekeningnummer BE17001600812521 op naam van Inez Boexstaens.

 • Het totaalbedrag dient uiterlijk 7 dagen na ontvangst van het factuur betaald te worden. Wanneer je factuur binnen de voorgestelde termijn niet betaald wordt, zijn we genoodzaakt andere deelnamers te aanvaarden en je deelname te annuleren.
 • Je deelname is dus slechts bevestigd als de betaling in orde is!
 • Niet betaling kan leiden tot een uitsluiting voor de beurs en bijkomende kosten.
 • Annulatie:

50% van de standhuur: bij annulering van de inschrijving t.e.m. 15/11/2016.

100% van de standhuur: bij annulering van de inschrijving vanaf 16/11/2016 t.e.m. 17/12/2016.

Bij niet betaling voor de opbouwdag kan de opbouw geweigerd worden.

 

Aansprakelijkheid:

 • Bij inschrijving en deelname bevestigt de deelnemer zich persoonlijk dan wel in hoofde van de feitelijke vereniging of rechtspersoon namens wie zij deelneemt in regel te hebben gesteld met de verplichte verzekering 'burgerlijke aansprakelijkheid”
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en / of directe of indirecte schade van welke aard dan ook die ontstaat door deelname aan deze markt.

 

Varia:

 • Pas wanneer je factuur betaald werd, zetten we je aankondiging van deelname op onze site.
 • Indien deelnemers bepaalde personen te werk stellen in het kader van de markt zijn zij gehouden deze in regel te stellen met de geldende arbeidsrechtelijke en sociale zekerheidsverplichtingen conform het Belgische en Europese recht.
 • Deelname aan de markt houdt voor de deelnemers in: het omgaan met respect voor de locatie van de beurs in de meest ruime zin, o.a. het achterlaten in oorspronkelijke staat van de locatie. Elke vorm van schade aan deuren, muren, panelen, vloeren, tafels, en alle andere veroorzaakte schade zal worden verhaald op de respectievelijke deelnemer.
 • De standhouder verbindt zich ertoe zich te houden aan alle vigerende wetgevingen omtrent verkoop, tewerkstelling, afprijzing, en andere.
 • Indien u gebruik wenst te maken van bancontact, gelieve zelf een toestel te huren. Vergeet dan geen stroompunt te voorzien op je stand.

Er heeft zich een probleem voorgedaan:

Error
Contacteer de webmaster indien het probleem zich blijft voordoen.

De Dolle Mart - kersteditie - 17 december 2016

Info  

Bestand Uploaden

waiting...